МК класних керівників

План ШМК класних керівників на 2023-2024

План ШМК класних керівників на 2021-2022

 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ШМК КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ  


Засідання І


Організаційне засідання МК класних керівників. Планування виховної роботи ЗЗСО на 2021-2022 н. р.


Серпень 2021 р.


 

 

№ п/п

Зміст

Відповідальні

1.

Аналіз результативності виховної роботи за минулий навчальний рік і завдання класних керівників  по здійсненню виховання здобувачів освіти у 2021/2022 навчальному році

Голова МК 

2.

Огляд літератури, директивних і нормативних документів, інструктивно-методичних матеріалів із питань планування і організації виховної роботи у ЗЗСО у 2021/2022 навчальному році

Голова МК 

3.

Ознайомлення класних керівників із планом роботи МО класних керівників  на 2021/2022 навчальний рік.  Узгодження графіка проведення загальношкільних показових виховних заходів

Голова МК 

4.

Про результати планування виховної роботи у класах.

Затвердження планів виховної роботи

Голова МК 

 
Засідання ІІ


Концептуальні засади Нової української школи: 

ключові компетентності, ціннісні орієнтири, освітні результати


Жовтень 2021 р.


№ п/п

Зміст

Відповідальні

1.

Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти в контексті Нової української школи. Традиції та інновації у виховній діяльності класного керівника НУШ

Класний керівник

2.

Обговорення за круглим столом.

Партнерство заради майбутнього. Співпраця класного керівника з батьками в умовах Нової української школи

Голова МК,

класні керівники

1-11 класів

3.

Практикум «Організація діяльності дитячого колективу та планування роботи класного керівника  в умовах НУШ»

Голова МК
Засідання ІІІ

Розвиток ключових компетентностей учнів 

в освітньому просторі ЗЗСО


Грудень 2021 р.


№ п/п

Зміст

Відповідальні

1.

Ключові компетентності і форми організації виховної діяльності учнів

Класний керівник

2.

Використання інтерактивних ігрових та інтелектуально-пізнавальних форм роботи з учнями в системі роботи класного керівника

Класний керівник

3.

Круглий стіл «Виховний потенціал Нової української школи: від компетентного учня до успішної особистості»

Члени МК

Засідання ІV


Національно-патріотичне виховання школярів –

 шлях до життєвої компетентності


 Лютий 2022 р.


№ п/п

Зміст

Відповідальні

1.

Патріотизм як суспільна та особистісна цінність. Концептуальні засади національно-патріотичного виховання

Класний керівник

2.

Формування у вихованців зрілої життєвої і соціальної компетентності й культури життєвого самовизначення засобами позакласної виховної роботи

Класний керівник

3.

Обмін досвідом. Форми національно-патріотичного виховання з доведеною ефективністю 

Члени МК

4.

Відродження у позакласній роботі закладу нетрадиційних заходів, спрямованих на виховання патріотизму, національної свідомості учнів 

Класний керівник
Засідання V


Інтерактивні технології як засіб формування соціальних 

та громадянських компетентностей здобувачів освіти Квітень 2022 р.


№ п/п

Зміст

Відповідальні

1.

Роль класного керівника у формуванні життєво компетентної особистості та реалізації завдань виховної системи закладу освіти

Голова МК


 

2.

Прес-діалог «Метод проектів у формуванні життєвої компетентності особистості»

Голова МК,

класні керівники

1-11 класів 

3.

Використання інноваційних технологій патріотичного виховання у процесі формування духовно-моральних цінностей школярів    

Класний керівник

4.

Про план дій на 2020-2025 роки щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019

Заступник директора 

з виховної роботи

5.

Аукціон педагогічних ідей «Шляхи вдосконалення виховання громадянина-патріота»

Голова МК,

класні керівники

1-11 класів
Засідання VІ


Підсумки роботи ШМО класних керівників за 2021-2022 н. р.


Червень 2022 р.


№ п/п

Зміст

Відповідальні

1.

Обговорення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників за 2021/2022 н. р

Голова МК

2.

Обговорення, складання та коригування перспективного плану роботи методичного об’єднання класних керівників на 2022/2023 н. р.

Голова МК

3.

Опитування класних керівників з метою визначення теоретичних знань, умінь і навичок у з’ясуванні та вирішення проблемних ситуацій у роботі з учнями.

Голова МК, 

члени ШМК