МК вчителів природничо-математичного циклу

 

Науково-методична тема, над якою працює школа:

 

Розвиток дослідницького потенціалу учнів на основі набуття знань і формування пізнавальних умінь у гармонії з розвитком творчих здібностей.

 

Науково-методична тема, над якою працює МК:

Застосування сучасних інноваційно-освітніх технологій для формування навчально-пізнавального та дослідницького потенціалу учнів на уроках  природничо – математичного циклу

 Склад МК вчителів природничо-математичного циклу:


План роботи МК вчителів природничо – математичного циклу на 2023-2024 н.р

План роботи МК вчителів природничо – математичного циклу на 2021-2022 н.р
 

№п/п

Зміст роботи

Хто відповідальний

Дата проведення

Відмітка про виконання

 

Засідання І

1

Обговорення та затвердження плану роботи МК на 2021-2022нр 

Буяльська Н.В.

Вересень

I тиждень

 

2.

Обговорення змісту засідання районного МК, діючих програм з предметів та інших нормативних документів. 

Члени МК

 

3.

Розгляд календарних планів, завдань I етапу всеукраїнських шкільних олімпіад на 2021-2022н.р.

Члени МК

 

4.

Затвердження плану проведення предметних тижнів

Члени МК

 

5.

Обговорення результатів ЗНО-2021 з предметів  природничо-математичного циклу. 

Члени МК

 

6.

Обговорення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) (СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р)

Буяльська Н.В.

 

 

Засідання II

1.

Обговорення  рекомендацій МОН щодо організації дистанційного навчання в школі 

Кугай В.С., члени МК 

Жовтень

ІV тиждень

 

2.

Аналіз проведення I етапу всеукраїнської шкільної олімпіади з предметів природничо – математичного циклу

члени МК

 

3.

Проведення і обговорення майстер – класу з математики «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики». 

Дідук К.В.

Піроженко А.П.

 

4.

Підготовка до проведення декади математичних наук. (23.11 – 03.12.)

Члени МК

 

Засідання Ш

1.

Обговорення методичних рекомендацій  щодо складання ЗНО 2022. 

Члени МК

Січень

ІV тиждень

 

2.

Аналіз моніторингу навчальних досягнень учнів 11 класу на основі завдань ЗНО попередніх років

Члени МК

 

3.

Проведення і обговорення майстер – класу з математики «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках географії та хімії». 

Орлівська Н.М.

Білеви Г.І.

Дідук К.В.

 

4.

Затвердження матеріалів контрольних робіт екстернів

Члени МК

 

Засідання IV

1.

Проведення і обговорення майстер – класу з математики «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики». 

Буяльська Н.В. 

Грудницький В.І.

Травень –

Ш

тиждень

 

2.

Розгляд типових навчальних програм на 2022-2023н.р.

Члени МК

 

3.

Про виконання навчальних рограм у 2021-2022н.р.

Члени МК

 

4.

Аналіз роботи методичної комісії у 2021-2022н.р.

Члени МК